חברת הגיחון

יוני 2017

החלפת התאורה במאגר מים - ירושלים

- בהחלפת התאורה חסכנו למעלה מ-60% בצריכת החשמל.

- ההתקנה בוצעה בפיקוח של REMY ובמהלכה בוצעה בקרת איכות וכיווני תאורה.