סנטר הגליל - ראש פינה

אפריל 2017

התייעלות אנרגטית ושדרוג תאורה בסנטר הגליל ראש פינה - אמות השקעות בע"מ

- גופי התאורה לפרויקט זה נבחרו לאחר ביצוע סקר תאורה, שבעקבותו התאמנו את גופי התאורה המתאימים ביותר מבחינת עוצמות הארה, צורת התקנה וצריכת חשמל.

- במהלך ההתקנה ביצענו בקרת איכות מלאה על העבודות.