אקסודוס - פתח תקווה

אוקטובר 2017

התקנת גופי תאורה במסדרון הצבועים בצבעי הלוגו

- בפרויקט זה החלפנו את התאורה הקיימת לתאורת LED ובכך שיפרנו את רמות ההארה ואחידות התאורה במסדרון.

- לבקשת הלקוח, גופי התאורה נצבעו בצבעי הלוגו של החברה.