ענייני עיניים - רעננה

ספטמבר 2017

תכנון ואספקת תאורה למרפאת "ענייני עיניים" ברעננה

- בפרוייקט זה תכננו וסיפקנו את פתרונות התאורה לקליניקה.

- התכנון התחשב בגווני אור, עוצמות הארה וסף סנוור שיתאים לפעילות הייחודית במקום.

- העבודה נעשתה בצמוד ובשיתוף פעולה מלא עם הקבלן המבצע (גט-אל יזום ובנייה) והחשמלאי בהתקנה.